ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Στοιχεία εταιρείας

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ: 099359124
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6302000

Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Αψούρης Πρόεδρος
Γεώργιος Αλεξόπουλος Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Αλεξία Τροκούδη Μέλος
Χρήστος Τζιόλας Μέλος
Κωνσταντίνος Καραχάλιος Μέλος

Οικονομικές Καταστάσεις